Какво уиски се прави в Шотландия?

С изключение на Invergordon Distillery, всички дестилерии, произвеждащи уиски от зърно, са разположени в Южна Шотландия. Те използват метода на непрекъснатата дестилация, която се извършва в две големи цилиндрични колони, свързани помежду си с тръби. Основният процес до момента на дестилация много наподобява производството на малцово уиски, въпреки че има много по-големи мащаби в сравнение с количествата, произведени от малцов ечемик. Обикновено се използва жито, ечемик или други зърнени култури.

Съществуват строги изисквания за това кое уиски може да бъде наречено скоч. Основните ограничения засягат компонентите на уискито, максималното съдържание на алкохол при дестилацията и минималният срок на отлежаване. Наред с тези условия, уискито трябва да е произведено и да е отлежало в Шотландия.

Шотландия произвежда два основни вида уиски, всички останали са само техни вариации. Става въпрос за малцово уиски, произведено от малцов ечемик и за зърненото уиски, за което се използват зърнени култури и се добавя малко количество малцов ечемик.

Едномалцовото уиски е продукт, произведен от една дестилерия. По правило то може да бъде продадено след като отлежи три години, но рядко е така. В повечето случаи отлежава от 8 до 15 години. През този период се формират неговия характер и букет, стават по-ясно изразени и завършени. Обикновено уискито от различни бъчви има различна сила и след отлежаването се налага да се извърши смесване с цел уеднаквяването му. Обърнете внимание, че продуктите на различните дестилерии никога не могат да бъдат еднакви.

Срокът на отлежаване, посочен на етикета на бутилките, дава информация само за най-младото уиски, участващо в сместта. Малцово уиски в бъчвите е със средно алкохолно съдържание 60%, поради което за продажбата му се налага да бъде разредено до 40-43%. Пазарният дял на едномалцовото уиски непрекъснато нараства. Негова разновидност е малцовото уиски от една бъчва. То се продава само в специализирани магазини или от независими продавачи. То е продукт на една дестилация и се бутилира направо от бъчвите, без да има никакъв контакт с други продукти. Освен това тук не се използва дори студено филтриране, поради което уискито изразява и подчертава характера и спецификата на дестилерията-производител. Това е най-скъпото уиски и цената му обикновено превишава два пъти тази на едномалцовото (според ценители си струва).

Уискито може да бъде смес от няколко едномалцови вида (vatted malt). Този вид обикновено се произвежда от големи компании, които имат няколко дестилерии и сами произвеждат различните видове уиски, предназначени за смесите. Възможно е да се смесват уискита от различни дестилерии, както и от различни години. На етикетите обикновено не присъства надписа «vatted malt», както отсъства и името на дестилерията, която го е произвела. Вместо това отсъства думата single (един) пред думата malt (малц), което трябва да ви доведе до идеята, че е vatted malt ― смес от няколк едномалцови уискита.

Смесено уиски е смес от малцово и зърнено уиски, в съответствие с рецепта, което позволява да се получи желаното съотношение между характера, стойността и качеството. Целта на смесването не е да се намали или да се засили аромата на определени компоненти в уискито, а да се изберат съвместимите - тези, които си взаимодействат най-пълно и взаимно се допълват. По този начин се създава едно ново уиски с определен характер и се осигурява постоянство на видовете.

De luxe са специален вид смесени уискита, които по своето качество превъзхождат стандартното. Те са съставени от стари, много отлежали, висококачествени и скъпи уискита. На етикетите на някои от тях е посочена възрастта им (също и тук става въпрос за най-младото уиски, което е взело участие).

Друг, съвсем различен вида смесени уискита, но тип ликьор. Някои от тях имат вкус на мед, билки, плодове, подправки, на крем ликьор, но в букета на повечето се улавя аромат на кафе и на шоколад.